Book online
75 58 66 06
22439627 - SALG
PERSONOPLYSNINGER
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når
du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker
f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer
eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager
køb via websitet.
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske
oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt
hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv
indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og
betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.
SIKKERHED
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende
lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når
dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller
ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab,
misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
FORMÅL
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst
sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne
levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender
vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.
PERIODE FOR OPBEVARING
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem,
når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden
for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer
slettes.
VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk
placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er
kendt.
Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.
Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler
udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til
det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en
tilstrækkelig beskyttelse.
Denne tekst er sidst blevet opdateret den 25. maj 2023